بزرگراه آیت الله سعیدی، ابتدای بلوار معلم، پلاک 1، طبقه 4

کیمیا اکسیر آسیا|فروش مواد اولیه شیمیایی

محصولات تامین کننده

برخی محصولات توسط شرکت های داخلی تولید و عرضه می شود که ما تامین کننده این محصولات می باشیم

ایزوپروپیل الکل

حلال ها

ایزو پروپیل الکل

متانول

حلال ها

متانول

ارتوزایلین

حلال ها

ارتوزایلین

تری اتیل آمین

حلال ها

تری اتیل آمین

وایت اسپریت

حلال ها

وایت اسپریت

زایلین مخلوط

حلال ها

زایلین مخلوط

تولوئن

حلال ها

تولوئن

مونو اتیلن گلایکول

مواد شیمیایی صنعتی

مونو اتیلن گلایکول

دی اتیلن گلایکول

مواد شیمیایی صنعتی

زایلین مخلوط

اسید استیک

اسید و بازها

اسید استیک

ضد یخ

مواد شیمیایی صنعتی

ضد یخ

محصولات تامین کننده

حضور شرکت مونوکم در برخی محصولات هم توسط شرکت های خارجی تولید و عرضه می شود که ما وارد کننده این محصولات می باشیم

نرمال بوتانول

حلال ها

نرمال بوتانول

متیل اتیل کتون

حلال ها

متیل اتیل کتون

پلی وینل الکل

مواد شیمیایی صنعتی

پلی وینل الکل

اتیل گلایکول

حلال ها

اتیل گلایکول

استون

حلال ها

استون

بوتیل آکریلات مونومر

حلال ها

بوتیل آکریلات مونومر